Genel Entegrasyon Kursu

Kurs 600 saat ders + 100 saat oryantasyon dersi içerir. Amaç, katılımcıların B1 seviyesine kadar Almanca öğrenmesi ve Almanya'daki yaşamı tanımasıdır. Kursu tamamlayınca Göçmenler İçin Almanca Sınavı'na girmeniz gerekir. Oryantasyon kursunda şu konular işlenir: devletin kuruluşu, temel haklar, tarih ve sorumluluk, Almanya'da yurttaşların görevleri ve ülkenin kültürü, son olarak da dinî hoşgörü ve kadın-erkek eşitliği gibi toplumsal değerler. Kursu tamamladıktan sonra LiD (Almanya'da Yaşam) sınavına girmeniz gerekir.

Okuryazarlık ve Entegrasyon Kursu

Okuryazarlık kursu tamamen Almanca okuma yazma öğrenimine ayrılmıştır. Kurs 900 ders saatinden oluşur, ancak 1200 saate kadar uzatılabilir. Oryantasyon kısmı 100 ders saatidir (karş. Genel Entegrasyon Kursu). Kursun dille ilgili kısmı, her biri 300 saat ders içeren Temel Okuma Yazma, İleri Seviyede Okuma Yazma A ve İleri Seviyede Okuma Yazma B kurslarından oluşur. Amaç, kursun sonunda gireceğiniz Göçmenler İçin Almanca Sınavı'nı (DTZ) ve Almanya'da Yaşam (LiD) sınavını başarıyla tamamlamanızdır.

Mesleki Dil Kursu - A2

Göçmenler İçin Almanca Sınavı'nı (DTZ) geçerek A2 seviyesine ulaşamadıysanız da Almanca öğrenmeye devam etmek mi istiyorsunuz? Öyleyse A2 seviyesinde mesleki dil kursu sizin için doğru seçimdir. Kurs 400 ders saatinden oluşur. Tamamladıktan sonra telc Deutsch A2 sınavına girmeniz gerekir. Kursa kayıt için iş merkezi (Jobcenter) veya iş ve işçi bulma kurumundan (Arbeitsagentur) izin belgesi (Berechtigungsschein) almanız gerekir. Başarısız olursanız kursu tekrarlayabilirsiniz.

Mesleki Dil Kursu - B1

Göçmenler İçin Almanca Sınavı'nı (DTZ) geçemediyseniz de kesinlikle Almanca öğrenmeye devam etmek ve B1 seviyesine ulaşmak mı istiyorsunuz? Öyleyse seçmeniz gereken kurs budur. Kurs süresince göreceğiniz 400 saat ders, size öncelikle basit mesleki uğraşlar için gerekli dil becerilerini kazandırmaya ve kursun sonunda gireceğiniz "telc B1" sınavına sizi hazırlamaya odaklanmıştır. Kursa kayıt için iş merkezi (Jobcenter) veya iş ve işçi bulma kurumundan (Arbeitsagentur) izin belgesi (Berechtigungsschein) almanız gerekir. Başarısız olursanız kursu tekrarlayabilirsiniz.

Kadınlar İçin Entegrasyon Kursu

Kadınlar İçin Entegrasyon Kursu, 1000 ders saatiyle Almanya'da yaşam için gerekli dil becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Genel entegrasyon kursunun içeriğine ek olarak şunları sunar: Kurs sırasında çocuklarınızın devam ettiği anaokulu ve okulları tanırsınız. Kurs öğretmeniniz bir kadındır. Kursta yaşantıları ve ilgilendikleri konular sizinkilere benzer olan başka kadınlarla tanışırsınız. Çocuklarınızın yetiştirilmesi ve eğitimi, oturduğunuz bölgedeki danışmanlık hizmetleri gibi sizi özel olarak ilgilendiren konular hakkında konuşabilirsiniz. Ayrıca Almanya'daki kadınlar ile sizin ve kurstaki diğer göçmen kadınların geldiği ülkelerdeki kadınların yaşantıları arasındaki benzerlik ve farklılıkları tartışabilirsiniz. Kursu tamamladıktan sonra Göçmenler İçin Almanca Sınavı'na (DTZ) ve Almanya'da Yaşam (LiD) sınavına girebilirsiniz.

Alfabeyi öğrenmek için entegrasyon kursu

Katılımcı anadilinde okuyup yazmaktadır. Ancak Almanca, İngilizce veya Fransızca gibi dillerde kullanılan Latin alfabesiyle okuyup yazamamaktadır. Kurs diğer entegrasyon kurslarındaki bütün dilbilimsel bilgileri ve iletişim becerilerini sunmakla birlikte Latin alfabesiyle okuyup yazmayı öğretmeye özel olarak ağırlık verir. Ders saatleri 1000'i bulabilmektedir (900 saat normal ders + 100 saat oryantasyon dersi). Kursu tamamlayınca iki sınava girmeniz gerekecektir: Göçmenler İçin Almanca Sınavı (DTZ) ve Almanya'da Yaşam (LiD).